Česky

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

Tímto dokumentem bychom Vám rádi poskytli informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ke kterému může dojít návštěvou a používáním našeho webu www.hotelsolan.cz www.skiarealsolan.cz, v rámci obchodního styku se společností Solan Trading s.r.o., IČ 286 02 510, se sídlem Nábřeží Dukelských hrdinů 531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, a také v jiných případech jako je návštěva našich stránek na Facebooku a Instagramu.

Správcem webu www.hotelsolan.cz a www.skiarealsolan.cz je firma Libor Juřík DiS, IČ 75878763, Krásnoarmejců 2596/24, 70030 Ostrava-Zábřeh. Správcem sociálních sítí je společnost Solan Trading s.r.o.

Společnost Solan Trading s.r.o má své sídlo v České republice na adrese Nábřeží Dukelských hrdinů 531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a má v ČR dvě provozovny. Jedná se o Horský Hotel Soláň na adrese Bzové 339, 75605 Karolinka a Horská Chata Soláňka na adrese Solanec pod Soláněm 113, 75662 Hutisko-Solanec. Veškeré informace o jednotlivých provozovnách včetně kontaktních údajů naleznete na webových stránkách www.hotelsolan.cz a www.skiarealsolan.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Můžete si být jisti, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při zpracování se řídíme platnými právními předpisy a zpracování provádíme pouze v rozsahu daného účelu zpracování. Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, kterou nám umožňuje technická úroveň dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla, která stanovují, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Byli bychom rádi, abyste si informace, které Vám touto cestou poskytujeme, pečlivě přečetli a seznámili se s nimi. Naší snahou bylo, aby pro Vás námi poskytované informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud Vám však i přesto nebude něco jasné, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. Za tímto účelem kontaktujte prosím Alenu Orságovou, e-mail: alena.orsagova@hotelsolan.cz, tel.: +420 603 860730.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Solan Trading s.r.o., IČ 286 02 510, se sídlem Nábřeží Dukelských hrdinů 531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. V případě, že jste jakýmkoliv způsobem ve styku s některou z našich provozoven, pak je správcem Vašich údajů Solan Trading s.r.o.

Jako správce Vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme je a neseme odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.HOTELSOLAN.CZ a WWW.SKIAREALSOLAN.CZ

Web www.hotelsolan.cz a www.skiarealsolan.cz slouží především jako informační weby. Na těchto webech však používáme nástroje pro analýzu webu (Google Analytics), které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci.

Analytické nástroje používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek. Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Na webech www.hotelsolan.cz a www.skiarealsolan.cz používáme za účelem zvýšení jeho produktivity také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete naše weby využívat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení.

Pokud chcete být informováni o novinkách a aktuálních nabídkách naší provozovny Horský Hotel Soláň, můžete se na webu www.hotelsolan.cz zaregistrovat k odběru newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit na www.hotelsolan.cz, přímo v obdrženém newsletteru nebo emailem na info@hotelsolan.cz. Pokud odběr newsletteru zrušíte, Vaše údaje pro tento účel nebudeme již dále zpracovávat.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.HOTELSOLAN.CZ/CS/KARIERA

Účelem webu www.hotelsolan.cz/cs/kariera je především informovat o volných pracovních pozicích v naší společnosti.

Pokud máte zájem o zveřejněnou volnou pracovní pozici zašlete nám prosím svůj životopis.

Zaslaný životopis budeme uchovávat pouze po dobu, než bude konkrétní pozice obsazena. Pokud byste si přáli, abychom Váš životopis uchovávali déle a oslovili Vás v případě, kdy se uvolní pro Vás vhodná pracovní pozice, můžete nám za tímto účelem udělit Váš souhlas.

Na www.hotelsolan.cz/cs/kariera používáme nástroje pro analýzu webu (Google Analytics), které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci.

Na webu www.hotelsolan.cz/cs/kariera používáme nástroje pro analýzu webu (Google Analytics), které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci.

Analytické nástroje používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek. Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Na webu www.hotelsolan.cz/cs/kariera používáme za účelem zvýšení jeho produktivity také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete náš web využívat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení.

POKUD SLEDUJETE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše společnost s Vámi chce být v kontaktu a přinášet Vám novinky ze světa naší společnosti a ze světa osvětlovací techniky. Za tímto účelem má zřízeny nejen webové stránky, ale také profily na sociálních sítích, které můžete najít na těchto odkazech:

Profil Facebook Horský Hotel Soláň - https://www.facebook.com/hotelsolan
Profil Instagram Horský Hotel Soláň - https://www.instagram.com/horskyhotelsolan
Profil Facebook Ski Areál Soláň - https://www.facebook.com/SkiArealSolanVrchol/

Odkazy na naše sociální sítě naleznete také na našich webových stránkách. Pokud máte zájem nás na sociálních sítích sledovat, postačí, pokud sledování našich profilů zvolíte dle nastavení dané sociální sítě. Kdykoliv jste pak oprávněni sledování našich profilů na dané sociální síti zrušit či odhlásit.

Pokud nás na sociálních sítích sledujete, žádným způsobem Vaše údaje nezpracováváme. Sociální sítě slouží pouze jako zdroj Vaší informovanosti.

Prosíme, abyste měli na vědomí, že nemůžeme ovlivnit, jakým způsobem Vaše údaje zpracovávají provozovatelé sociálních sítí.

POKUD JSTE HOSTEM HORSKÉHO HOTELU SOLÁŇ NEBO HORSKÉ CHATY SOLÁŇKA

Pokud jste ubytovaným hostem Horského Hotelu Soláň nebo Horské Chaty Soláňka, za tímto účelem zpracováváme tyto osobní údaje:

Rezervace ubytování – příjem rezervace emailem na formuláři nacházejícím se na webu www.hotelsolan.cz
Rezervace ubytování – příjem rezervace osobně na recepci nebo telefonicky
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů (hotelový informační systém AGNIS)
Předání údajů Cizinecké policii
Evidence hostů v hotelové databázi (hotelový informační systém AGNIS)
Účtenky a faktury pro DPH a Daně z příjmu
Restaurační systém – rezervace stolů (hotelový informační systém AGNIS)
Newsletter – zasílání a poskytování informací o službách a aktuálních nabídkách

Dodavatelem hotelového informačního systému AGNIS, je firma AGNIS s.r.o., IČ 26795736, Jiráskova 762, 790 01 Jeseník, ČR, s kterou máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Areál Horského Hotelu Soláň, jakožto i recepce, chodby a bazén jsou monitorovány kamerami za účelem ochrany majetku naší společnosti a také za účelem bezpečnosti Vaší a Vašich věcí. Pokud k nám jedete vozem, registrační značka Vašeho vozu je rovněž snímána kamerami a zanesena do hotelového informačního systému. Kamerami monitorované prostory jsou řádně označeny informačními tabulemi. Záznamy z kamer neuchováváme déle, než 7 dnů. Záznamy z kamer s nikým nesdílíme. Oprávnění předat kamerové záznamy máme pouze v případě, kdy by došlo ke spáchání trestného činu, a pouze orgánům činným v trestním řízení.

POKUD JSTE NAŠÍM DODAVATELEM

Naše společnost má rozsáhlou síť svých dodavatelů. Pokud jste našimi dodavateli, musíme z důvodu existence smluvního vztahu mezi námi zpracovávat některé Vaše údaje pro řádné plnění smlouvy, vyřizování objednávek/dodávek, vystavování faktur, proplácení faktur, vedení účetnictví a související agendy. Vaše údaje s nikým nesdílíme, pokud nám tak neukládá zákon (zejména daňové povinnosti), pokud není dán náš oprávněný zájem, či pokud nám za tímto účelem neudělíte souhlas.

Vaše údaje jsou vedeny zejména v hotelovém informačním systému AGNIS, s jehož dodavatelem v České republice (AGNIS s.r.o., IČ 26795736, Jiráskova 762, 790 01 Jeseník ) máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

POKUD SE ÚČASTNÍTE NÁMI POŘÁDANÝCH AKCÍ

Naše společnost pořádá firemní akce, zejména vzdělávacího a kulturního rázu, pro své zaměstnance. Pokud se však na takových našich akcích ocitnete jako návštěva či rodinný příslušník našeho zaměstnance, berte prosím na vědomí, že z takovýchto akcí bývají pořizovány audiovizuální záznamy včetně fotografií, které mohou být zveřejněny na našich webech a sociálních sítích či výjimečně také v našich produktových katalozích.

Pokud se i za této situace budete chtít akce zúčastnit, pak máme za to, že jste nám svým vstupem na akci poskytli své svolení k rozšiřování Vaší podoby a že vzhledem ke všem okolnostem můžete rozumně předpokládat, že zobrazení může být naší společností dále šířeno (pouze pro účely výše uvedené).

Protože se na jednotlivých akcích vyskytuje velké množství osob, nebylo by v případě Vašeho nesvolení či nesouhlasu technicky proveditelné zajistit, aby žádným způsobem nebyla zachycena Vaše podobizna. Mějte prosím na paměti, že za naše prezentační materiály vynakládáme nemalé prostředky, a pokud byste po jejich vydání požádali i odstranění fotografie, bylo by to pro nás velice zatěžující.

Vaší podobizny nechceme žádným způsobem zneužívat. Pokud si výslovně nepřejete jakékoliv zachycení Vaší podobizny, prosíme Vás, abyste se našich akcí nezúčastňovali, a to s ohledem na ochranu Vašich osobnostních práv.

POKUD VÁS SPONZORUJEME

Naše společnost se snaží finančně podporovat sportovní organizace, sportovce, neziskové organizace, handicapované osoby a další subjekty. Pokud Vás takto finančně podporujeme formou sponzorských darů, musíme s Vámi mít uzavřenou smlouvu a zpracovávat o Vás určité údaje, abychom dostáli své smluvní a zákonné povinnosti. V případě, že dojde k ukončení Vašeho sponzorování nebo pokud se jednalo o jednorázovou finanční podporu, smlouvy s Vámi uzavřené (potažmo Vaše údaje) budeme evidovat po dobu, kterou nám stanoví právní předpisy.

POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE

V případě, že se na nás, ať už z jakéhokoliv důvodu, obrátíte, po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost, musíme zpracovávat některé Vaše údaje, zejména kontaktní. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemáme důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete našim klientem nebo dodavatelem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah.

E-maily, které od Vás obdržíme, jsou našimi zaměstnanci pravidelně mazány tak, abychom Vaše údaje neměli k dispozici déle, než vyžaduje daný účel.

VAŠE PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud nenaleznete všechny informace v tomto dokumentu, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

Kontaktní osoba: Marie Valchářová
E-mail: marie.valcharova@hotelsolan.cz
Tel.: +420 571 480500

VAŠE PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požádat nás, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů či abychom doplnili neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.

Pokud máte za to, že Vaše údaje vedeme jako nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o omezení jejich zpracování do doby, než se situace vyjasní. O omezení zpracování Vašich údajů nás můžete požádat také tehdy, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně nebo je již nemáme důvod zpracovávat.

Kontaktní osoba: Alena Orságová
E-mail: alena.orasagova@hotelsolan.cz
Tel.: +420 571 480400

VAŠE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat nás, abychom bez zbytečného odkladu provedli výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemáme důvod zpracovávat, pokud nám odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně.

Máte právo požádat nás, abychom bez zbytečného odkladu provedli výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemáme důvod zpracovávat, pokud nám odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně.

Kontaktní osoba: Alena Orságová
E-mail: alena.orasagova@hotelsolan.cz
Tel.: +420 571 480400

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo předat tyto údaje jinému správci.

Kontaktní osoba: Alena Orságová
E-mail: alena.orasagova@hotelsolan.cz
Tel.: +420 571 480400

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Již jsme přijali a dále přijímáme organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření tak, aby ochrana Vašich dat byla co nejúčinnější a abychom předcházeli náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití Vašich údajů.